ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιδότηση έως και 75%!
Υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά.

Το Πρόγραμμα «ΝΕΟ Εξοικονομώ», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και «Εξοικονομώ Αυτονομώ», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 632 εκατ. ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα – όπως και οι προκάτοχοί του – έχει δημιουργηθεί ώστε να δώσει κίνητρα για παρεμβάσεις σε κατοικίες, με στόχο ενεργειακά αποδοτικά σπίτια, που απαιτούν λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη.

Η νέα εκδοχή των προγραμμάτων Εξοικονομώ κατ’ οίκον, το «ΝΕΟ Εξοικονομώ», υπόσχεται ευελιξία, δίκαιη κατανομή και ποσοστά επιδοτήσεων που μπορούν να φτάσουν έως και το 75% (!) της συνολικής δαπάνης.

Μία από τις σημαντικές πρωτοτυπίες του νέου Εξοικονομώ σε σχέση με τα παλαιότερα, είναι ότι η υπαγωγή σε αυτό θα γίνει με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και όχι βάσει της ταχύτητας συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης, όπως ίσχυε έως σήμερα.

Επιπρόσθετα, στις καινοτομίες του προγράμματος είναι το ότι καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, ενώ η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος. Ταυτόχρονα, δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων.

ΠΟΣΟΣΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, αλλά και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

Κατηγορία Ατομικό
Εισόδημα (€)
Οικογενειακό
Εισόδημα (€)
Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση
από τον
αιτούντα
Δωρεάν Παραχώρηση
σε έτερο
Πρόσωπο / Ενοικίαση
1 ≤ 5.000 ≤ 10.000 75% 40%
2 > 5.000 – 10.000 > 10.000 – 20.000 70% 40%
3 > 10.000 – 20.000 > 20.000 – 30.000 55% 40%
4 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000 45% 40%
5 > 30.000 – 50.000 > 40.000 – 60.000 40% 40%
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα κριτήρια και η αντίστοιχη βαρύτητά τους για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων και τη διαμόρφωση του πίνακα κατάταξης είναι συνολικά 8 κι έχουν ως εξής:

Α/ΑΚριτήριοΒαρύτητα
Συντελεστών
Ανώτατο
βαθμολογούμενο
όριο κριτηρίου
(100 μόρια)
Κατώτατο
βαθμολογούμενο
όριο κριτηρίου
(0 μόρια)
K1Ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας50%0,2001,000
K2Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας14%1.000(€)/άτομο οικογένειας30.000(€)/άτομο οικογένειας

K3

Βαθμοημέρες7%1,40690,2180
K4Ενεργειακή κλάση βάσει Α’ ΠΕΑ5%ΗΓ
K5Παλαιότητα κατασκευής3%Προ του 19552011
K6ΑμεΑ7%σταθερό
K7Μονογονεϊκή Οικογένεια7%σταθερό
K8Πολύτεκνοι7%σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών100%  
ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Εφόσον κάποιος πληροί της προϋποθέσεις και υπαχθεί στο πρόγραμμα «ΝΕΟ Εξοικονομώ», έχοντας προτείνει τις ενεργειακές παρεμβάσεις στις οποίες θα προβεί και αφού έχει υπολογιστεί το μέγιστο ποσοστό επιδότησης που δικαιούται, μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση των παρεμβάσεων. Αυτές χωρίζονται σε 5 κατηγορίες:

Α. Κουφώματα/Συστήματα Σκίασης/Αερισμός
Β. Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας/στέγης
Γ. Συστήματα Θέρμανσης/Ψύξης εσωτερικού χώρου
Δ. Συστήματα Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
Ε. Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) & Αναβάθμιση φωτισμού (για κοινόχρηστους χώρους)

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

 • Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών
 • Αύξηση αγοραστικής/μισθωτικής αξίας του ακινήτου
 • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής
 • Μεγαλύτερη Ασφάλεια, Ηχομόνωση, Αισθητική, Ποιότητα ζωής

Χαμηλό αποτύπωμα

ΤΟ “ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” ΜΕΣΑ ΑΠΟ 15 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το νέο πρόγραμμα έφτασε. Μάθετε μέσα από 15 ερωτήσεις-απαντήσεις, τα ψιλά γράμματα που πρέπει να προσέξετε.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το 2020 και κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/ επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι αιτήσεων: αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας και αίτηση πολυκατοικίας.

Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς, ήτοι το φορολογικό έτος 2020.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοίκηση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020), η κατοικία

 • ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν,
 • είναι κενή ή
 • δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 1η/2/2020 (ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και μετά. Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27η/11/2017.

Δικαιούχοι είναι όσοι κατατάσσονται στις εξής 5 εισοδηματικές κατηγορίες: Έχουν ατομικό εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ ή οικογενειακό κάτω από 10.000 ευρώ, ατομικό από 5.000 έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ατομικό από 10.000 έως 20.000 ευρώ ή οικογενειακό από 20.000 έως 30.000, ατομικό από 20.000 έως 30.000 και οικογενειακό από 30.000 έως 40.000 και ατομικό από 30.000 έως 50.000 και οικογενειακό από 40.000 έως 60.000.

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%.
 • Από 5.000 έως 10.000 ευρώ ατομικό και από 10.000 έως 20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70%.
 • Από 10.000 έως 20.000 ευρώ ατομικό και από 20.000 έως 30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%.
 • Από 20.000 έως 30.000 ευρώ ατομικό και από 30.000 έως 40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%.
 • Από 30.000 έως 50.000 ευρώ ατομικό και από 40.000 έως 60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελουμένου.

Τα κριτήρια στο νέο Εξοικονομώ είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά:

 • Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).
 • Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).
 • Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).
 • Η παλαιότητα κατασκευής (3%).
 • Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια (7%).
 • ΑμεΑ (7%).
 • Πολύτεκνοι (7%).

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • Το γινόμενο του 1,0 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh).
 • Το γινόμενο των 200 ευρώ επί την επιφάνεια κύριων χώρων.
 • Τα 28.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρίζονται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική Αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1) ή, εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας, στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Για αίτηση πολυκατοικίας, για κάθε ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων αιτήσεων συμμετεχόντων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Ωστόσο, ισχύει το προβλεπόμενο όριο σώρευσης επί του συνόλου της επιχορήγησης.

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας: Η πολυκατοικία πρέπει να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας». Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθέναν από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά το τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συνοδευόμενο από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων. Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις. Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/ αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) και αναβάθμιση φωτισμού. Σημειώνεται ότι επιλέξιμα είναι τα κουφώματα των οποίων οι εμφανείς πλευρές των διατομών ταξινομούνται έως και την κλάση ακαυστότητας C S3 d0, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μόνο του υαλοπίνακα για τα κτίρια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4122/2013, εφόσον δεν επιτρέπεται η αλλαγή του πλαισίου ή ισχύουν περιορισμοί ως προς τα υλικά που τοποθετούνται, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ για τα κουφώματα (υφιστάμενο πλαίσιο και νέος υαλοπίνακας).
Οι ωφελούμενοι, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση και αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπόλοιπου ποσού με ίδια κεφάλαια ή συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν, είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ή με συνδυασμό των παραπάνω. Ειδικά για τη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία και μόνο, σε περίπτωση σύναψης από τον ωφελούμενο δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Μόνο οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η/2/2020 και μετά.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταγεί βάσει του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το 2020 και κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/ επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι αιτήσεων: αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας και αίτηση πολυκατοικίας.

Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς, ήτοι το φορολογικό έτος 2020.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοίκηση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020), η κατοικία

 • ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν,
 • είναι κενή ή
 • δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 1η/2/2020 (ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και μετά. Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27η/11/2017.

Δικαιούχοι είναι όσοι κατατάσσονται στις εξής 5 εισοδηματικές κατηγορίες: Έχουν ατομικό εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ ή οικογενειακό κάτω από 10.000 ευρώ, ατομικό από 5.000 έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ατομικό από 10.000 έως 20.000 ευρώ ή οικογενειακό από 20.000 έως 30.000, ατομικό από 20.000 έως 30.000 και οικογενειακό από 30.000 έως 40.000 και ατομικό από 30.000 έως 50.000 και οικογενειακό από 40.000 έως 60.000.

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%.
 • Από 5.000 έως 10.000 ευρώ ατομικό και από 10.000 έως 20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70%.
 • Από 10.000 έως 20.000 ευρώ ατομικό και από 20.000 έως 30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%.
 • Από 20.000 έως 30.000 ευρώ ατομικό και από 30.000 έως 40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%.
 • Από 30.000 έως 50.000 ευρώ ατομικό και από 40.000 έως 60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελουμένου.

Τα κριτήρια στο νέο Εξοικονομώ είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά:

 • Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).
 • Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).
 • Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).
 • Η παλαιότητα κατασκευής (3%).
 • Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%).
 • Μονογονεϊκή οικογένεια (7%).
 • ΑμεΑ (7%).
 • Πολύτεκνοι (7%).

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • Το γινόμενο του 1,0 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh).
 • Το γινόμενο των 200 ευρώ επί την επιφάνεια κύριων χώρων.
 • Τα 28.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρίζονται στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική Αρχή, είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1) ή, εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας, στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Για αίτηση πολυκατοικίας, για κάθε ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων αιτήσεων συμμετεχόντων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Ωστόσο, ισχύει το προβλεπόμενο όριο σώρευσης επί του συνόλου της επιχορήγησης.

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας: Η πολυκατοικία πρέπει να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) «διαχείρισης πολυκατοικίας». Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθέναν από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά το τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συνοδευόμενο από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων. Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις. Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που δεν εντάσσονται ή δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/ αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) και αναβάθμιση φωτισμού. Σημειώνεται ότι επιλέξιμα είναι τα κουφώματα των οποίων οι εμφανείς πλευρές των διατομών ταξινομούνται έως και την κλάση ακαυστότητας C S3 d0, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μόνο του υαλοπίνακα για τα κτίρια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4122/2013, εφόσον δεν επιτρέπεται η αλλαγή του πλαισίου ή ισχύουν περιορισμοί ως προς τα υλικά που τοποθετούνται, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ για τα κουφώματα (υφιστάμενο πλαίσιο και νέος υαλοπίνακας).

Οι ωφελούμενοι, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση και αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπόλοιπου ποσού με ίδια κεφάλαια ή συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν, είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ή με συνδυασμό των παραπάνω. Ειδικά για τη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία και μόνο, σε περίπτωση σύναψης από τον ωφελούμενο δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Μόνο οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η/2/2020 και μετά.

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα https://exoikonomo2021.gov.gr και να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, όπως ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, το ύψος της επιδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το ενεργειακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ανήκουν τα δυνητικά επωφελούμενα κτίρια, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», το είδος των επιλέξιμων παρεμβάσεων, τα στάδια και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων αλλά και τις προθεσμίες.