ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το νέο πρόγραμμα παρέχει επιδότηση έως και 70% για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Καινοτομία του νέου προγράμματος είναι η δυνατότητα που έχουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών να κάνουν συνδυασμό επιχορηγήσεων, δανεισμού και ιδίων χρημάτων προκειμένου να καλύψουν τα απαιτούμενα έξοδα.

Το ανώτατο ύψος της κάθε αίτησης που μπορεί να χρηματοδοτηθεί, δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Επιλέξιμη στο πρόγραμμα είναι μια κατοικία εφόσον:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια.
 • Υφίσταται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετη.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διακρίνονται σε επτά κατηγορίες.

Όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα, τόσο υψηλότερο είναι και το ποσοστό επιδότησης. Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος έως και δύο παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η έβδομη και τελευταία κατηγορία, αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου. Η συγκεκριμένη περιλαμβάνει τα νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 ευρώ και οικογενειακό από 45.000 έως και 50.000 ευρώ. Η πρώτη ή χαμηλότερη κατηγορία αφορά τις οικογένειες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και με οικογενειακό έως 20.000 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερομένους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένων του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Κατεβάστε τον Οδηγό Εφαρμογής και τα Δικαιολογητικά του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονομώ ΙΙ

Παραρτήματα Εξοικονομώ ΙΙ

Κατεβάστε ΕΔΩ έναν χρήσιμο οδηγό με όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα βήματα της υλοποίησης

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Βήμα 1ο:
 • Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Βήμα 2ο:
 • Υποβολλή αίτησης και δικαιολογητικών στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» 
  http://exoikonomisi.ypeka.gr
Βήμα 3ο: 
 • Προέγκριση Δανείου – Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση
Βήμα 4ο: 
 • Υπαγωγή αίτησης ωφελούμενου
 • Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης ωφελούμενου με Συμβαλλόμενη Τράπεζα
Βήμα 5ο: 
 • Έναρξη Υλοποίησης επιλέξιμων παρεμβάσεων
 • Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης ωφελούμενου με Συμβαλλόμενη Τράπεζα
 • Εκταμίευση Προκαταβολής δανείου ίσης με το 70%
Βήμα 6ο: 
 • Υλοποίηση επιλέξιμων παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση
Βήμα 7ο: 
 • Ολοκλήρωση έργου
 • Προσκόμμιση υπόλοιπων δικαιολογητικών
 • Καταβολή της επιχορήγησης και εκταμίευση του λοιπού δανείου