ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιδότηση έως και 95%!
Υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά.

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αποτελεί ένα νέο, μοντέρνο, φιλόδοξο και ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης της ενεργειακής εξοικονόμησης των κατοικιών, με διευρυμένες επιλέξιμες παρεμβάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός κύματος επενδύσεων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ποιοτική αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών ετησίως έως το 2030, το οποίο θα οδηγήσει στη ριζική ανανέωση του γερασμένου και ενεργοβόρου κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας, δίνοντας παράλληλα σημαντική ώθηση σε κλάδους εγχώριας προστιθέμενης αξίας (κατασκευαστικός κλάδος, δομικά υλικά, θερμικά ηλιακά) και δημιουργώντας υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης, ανέρχεται στις 50.000€ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000€ ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου (όταν πρόκειται για πάνω από μια κατοικίες), ενώ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις 80.000€.

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια.

είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας).

πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Υφίσταται νόμιμα.
 •  Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία.

του φορολογικού έτους 2019 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας). Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Ποσοστό επιχορήγησης ανά κατηγορία εισοδημάτων ή τύπο πολυκατοικιών
Κατηγορία
Εισοδημάτων
Ατομικό
Εισόδημα
Οικογενειακό
Εισόδημα
Βασικό
Ποσοστό
Επιχ/σης
COVID-19
premium
2020-2021
Ενεργειακό
premium
αναβάθμισης
κτιρίων Ζ/Η
σε > Β
Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχ/σης
1 ≤ 10.000 ≤ 20.000 65% 10% 10% 85%
2 > 10.000 – 20.000 > 20.000 – 30.000 55% 10% 10% 75%
3 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000 50% 10% 10% 70%
4 > 30.000 – 50.000 > 40.000 – 70.000 45% 10% 10% 65%
5 > 50.000 – 90.000 > 70.000 – 120.000 35% 10% 10% 55%

Κατηγορία Πολυκατοικιών

Κατηγορία Εισοδημάτων Τύπος Βασικό Ποσοστό Επιχ/σης COVID-19 premium 2020 – 2021 Ενεργειακό premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε > Β Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης
1 Πολυκατοικία Τύπου Α 60% 10% 10% 80%
2 Πολυκατοικία Τύπου Β 60% 10% 70%

Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης: προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Οι διαφορές με το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

σε σχέση με τις προηγούμενες δράσεις του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Μεταξύ άλλων, αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό το ύψος της επιδότησης που μπορεί να εισπράξει ο δικαιούχος για να αναβαθμίσει ενεργειακά την κατοικία του.

Έστω, ότι ένας ιδιοκτήτης παρουσιάσει το ανώτατο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που είναι οι 50.000 ευρώ και υποτεθεί ότι ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία με το ανώτατο ποσοστό επιδότησης του 65% συν 20% τα μπόνους (premium covid-19 και ενεργειακό), τότε θα δικαιούται το ποσό των 42.500 ευρώ, δηλ. επιδότηση 85% επί του συνολικού προϋπολογσιμού. Στο προηγούμενο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανερχόταν στις 17.500 ευρώ (στις 25.000 ευρώ ήταν ο υψηλότερος επιλέξιμος προϋπολογισμός δαπανών και στο 70% το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης αν ο δικαιούχος είχε και δύο παιδιά).

Στο νέο πρόγραμμα, αν ένας ιδιοκτήτης κατοικίας ανήκει στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία, τότε επιδοτείται για το 35% των δαπανών. Κι αν συνυπολογιστούν και τα δύο μπόνους συνολικού ύψους 20% τότε ανεβαίνει στο 55%. Άρα, το ποσό της ενίσχυσης επί των 50.000 ευρώ διαμορφώνεται στις 27.500 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, είναι:

 • Απλοποίηση των εισοδηματικών κατηγοριών με διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων
 • Ελάχιστος ενεργειακός στόχος αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες
 • Αύξηση βασικού ποσοστού επιχορήγησης,
  • ενεργειακό premium για κατηγορίες Η και Ζ αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β: +10%
  • COVID-19 premium για τα έτη 2020 – 2021: +10%
  • ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης
  • Αίρεται ο περιορισμός μιας αίτησης ανά ωφελούμενο
 • Επιλέξιμες κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Γ και κάτω
 • Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ενεργειακών παρεμβάσεων 1,2 € ανά εξοικονομούμενη KWh
 • Ανώτατος συνολικά επιλέξιμος προϋπολογισμός (ενεργειακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αυτονόμησης) 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου
 • Νέες επιλέξιμες παρεμβάσεις
 • Κίνητρα για πολυκατοικίες

Για πολυκατοικίες διακρίνονται δύο περιπτώσεις, για παρεμβάσεις και στα διαμερίσματα ή μόνο στους κοινόχρηστους χώρους:

Αίτηση Τύπου Α:

 • Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.
 • Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Αίτηση Τύπου Β:

 • Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο και περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.
 • Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 • Απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
 • Αφορά μόνο κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης